Trainings

Trainingssektion – Ryggraden av IFMSA

IFMSA-Sweden har nyligen etablerat en egen utbildningssektion. Sektionen syftar till att leverera utbildningar/trainings och workshops för att öka kompetensen hos organisationens medlemmar.

The-Trainer-Backbone

VAD ÄR TRAININGS?

Trainings är en del av icke-formell utbildning. Det är en organiserad pedagogisk process som syftar till att ge studenter de nödvändiga kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta med hälsofrågor. Dessa färdigheter kan t.ex. bestå av ledarskap, projektstyrning och retorik.

Träning inom dessa färdigheter kommer att hjälpa studenterna att på ett mer självsäkert och effektivt sätt kunna lyckas med sina respektive projekt inom de olika arbetsgrupperna inom IFMSA. Dessutom förbereds studenterna genom trainings för framtida arbete inom såväl lokala, nationella som internationella sjukvårdssystem eller hälsoorganisationer. Utbildningstillfällena erbjuds av ackrediterade IFMSA Trainers under framförallt (men inte uteslutande) nationella evenemang och konferenser samt lokalt enligt överenskommelse.

Är du intresserad av denna roliga, viktiga och mycket användbara sektion inom IFMSA-Sweden? Tveka då inte att kontakta oss på training@ifmsa.se.

Trainers-Group-picture

TRAININGS SOM ERBJUDS AV IFMSA-SWEDEN

Påverkansarbete
Brainstorming
Utbrändhet och stress
Kommunikation
Konflikthantering
Kreativt tänkande
Utvärdering
Facilitering
Återkoppling, feedback
Sponsring & Ekonomi
Gruppdynamik
Överlämning
Mänskliga rättigheter
Interkulturellt lärande
Ledarskap
Motivation
Kamratutbildning
Presentationsteknik
Problemlösning & Beslutsfattande
Projektledning
PR och marknadsföring
Teambuilding
Tidshantering
Behöver du utbildning inom ett annat ämne? Hör av dig till oss så skräddarsyr vi gladeligen en trainingsession och upplägg som kan möta dina behov!

HUR KAN JAG ENGAGERA MIG?

1. Kontakta IFMSA-Swedens Training Director

Maila Training Director på training@ifmsa.se

2. Delta på en Training session

Håll utkik efter uppdateringar på denna webbplats, annonser i det nationella nyhetsbrevet eller händelser på vår Facebook-sida. (www.facebook.com/IFMSASweden).

3. Gå en Training of New Trainers (TNT) kurs

En TNT är en rolig men mycket intensiv 3-dagars kurs. Den syftar till att ge dig nya sätt att se på grupparbete och hur man kan ta sig an utmaningar samt att öka dina kunskaper och färdigheter inom ledarskap. Deltagande i en TNT ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna utbilda andra individer. Du får dessutom en, inom IFMSA, internationellt erkänd trainingsexamen. Dessa kurser erbjuds under regionala och internationella möten.

4. Håll i en training och utbilda andra! Som talesättet säger: “Se en, Gör en, Lär ut en!”

Maila Training Director för att lägga till dina kontaktuppgifter till trainerdatabasen.
Bekanta dig med alla våra trainingsresurser.
Anordna en training på din lokalort.
Delta på eller anordna en training under den kommande nationella helgen.
Delta på en Training of Old Trainers (TOT) kurs för att ytterligare stärka dina trainingsfärdigheter
Ansök om att bli lokal/nationell/regional eller internationell Training Director.

TRAINERS

Daniel Livendahl, Skåne
TNT, Trainingsansvarig IFMSA-Sweden 2014

Joakim Bergman, Umeå
TNT, TOT

Hana Awil, Stockholm
TNHRT, TNT

Jessica Zhang, Stockholm
TNHRT

Maria Andersson, Göteborg
TNT

Victor Gren, Umeå
IPET

Yousif Khalifa, Umeå
TNHRT

Kristin Kähäri Malmqvist, Umeå
IPET

Hanna Jerndal, Stockholm
TNHRT

Johan Attfors, Stockholm
TNHRT

Rasmus Arvidsson, Skåne
TNT, TOT

Alice Claeson, Stockholm
IPET, advanced IPET

Sofia Winroth, Stockholm
IPET

TRAINGSUTBILDNINGAR

TNT – Training New Trainers

Aims to empower participants with non-formal education techniques and allow them to become IFMSA Trainers.

TOT – Training Old Trainers

This workshop is strictly for already trainers and its aim is to go deeper in the knowledge and management capacities since, after the TOT, the participants should be able to organize, coordinate and conduct a TNT.

TNHRT – Training New Human Rights Trainers

Aims to raise human rights awareness among the participating medical students as well as empower young people to take human rights action in their communities.

IPET – International Peer Education Training

Aims to develop Peer Educators, giving medicine students the skills and tools to work with behavior change peer education. Different topics will be covered within the field of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) including HIV/AIDS, gender, contraception, Sexual and Reproductive Rights, stigma and discrimination.

TRAININGLÄNKAR

Den internationella trainingshemsidan inom IFMSA:
www.ifmsa.org/Events/Trainings

Internationella Training Yahoo-gruppen
www.groups.yahoo.com/neo/groups/ifmsa-training/info