Home Alla nyheter Ungdomsrepresentanter till FN

Ungdomsrepresentanter till FN

0

 

Utlysning av ungdomsrepresentanter till FN

IFMSA-Sweden sitter i LSU, en samarbets- och intresseorganisation för Sveriges ungdomsorganisationer. Just nu erbjuder LSU en spännande möjlighet att ansöka om att att bli ungdomsrepresentant till FN.

Den som söker något av uppdragen ska vara nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationers nationella styrelse. Som medlem i IFMSA-Sweden kan du alltså bli nominerad av vår förening.

*Ungdomsrepresentant på FN:s klimattoppmöte COP28 2023

Du som är mellan 18-25 år kan nu ansöka om att vara LSUs ungdomsrepresentant på kommande klimattoppmöte COP28 under 2023. Uppdraget sträcker sig från Januari 2023-December 2024, och innefattar alltså mer än enbart själva deltagandet.

*Ungdomsrepresentant till FN, fokus på mänskliga rättigheter 2023-2024

FN:s Generalförsamling, (UNGA) 2021

Representanten deltar under 1-2 veckor i FN:s högst beslutande organ Generalförsamlingens 78:e session i oktober 2023 i New York. I uppdraget ingår bland annat att hålla ett anförande i Generalförsamlingens tredje utskott, som ansvarar för frågor om mänskliga rättigheter. Dessutom ingår delaktighet i resolutionsförhandlingar, framförallt Ungdomsresolutionen som behandlas vartannat år.

Uppdraget sträcker sig från Januari 2023-December 2024, och innefattar alltså mer än enbart själva deltagandet. Läs mer och ansök här.

*Ungdomsrepresentant til FN:s hållbarhetsforum HLPF 2023-2024

Representanten deltar under två veckor i New York vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF i juli 2023. Forumets syfte är att sätta hållbarhetsfrågorna högre upp på agendan. 2015 antogs Agenda 2030, FN:s nya globala mål för hållbar utveckling. HLPF har till uppgift att bidra med politiskt ledarskap, vägledning och rekommendationer för hållbar utveckling, samt att följa upp och utvärdera implementeringen av den globala utvecklingsagendan.

Uppdraget sträcker sig från Januari 2023-December 2024, och innefattar alltså mer än enbart själva deltagandet. Läs mer och ansök här.

Ansökan stänger den 5e Okt
Hör av dig till Clara Brune på [email protected] för information och nominering!