Uppsala

Våra projekt

Kärleksakuten är ett sexualupplysnings-projekt som riktar sig mot skolungdomar. Nallesjukhuset plåstrar om dagisbarns nallar och skapar trygghet inför barnens kontakt med sjukvården. Läkarstudenter Informerar om Vård och Hälsa informerar nya medborgare om vårdsystemet i Sverige. Vård För Alla syftar till att öka medvetenhet om samt förbättra gömda flyktingars vårdsituation. Projekt Peru stödjer ett behandlingshem för tuberkulossjuka barn och unga i Lima. Via Klinik- och Forsknings-utbyten får varje år 100 studenter göra praktik i ett annat land.

Internationellt

Förutom att arbeta med de olika projekten åker vi flera gånger per år på både nationella, nordiska och internationella möten. Där hämtar vi inspiration från varandras arbete, går på trainings, deltar i temaaktiviteter och har kul på sociala aktiviteter med bland annat oslagbara fester. Evenemangen är några av årets höjdpunkter och ett perfekt tillfälle att lära känna läkarstudenter utanför den egna kårorten.