Projekt

Arbetsgruppen för kliniska utbyten

Syftet med SCOPE (Standing Committee of Professional Exchange) är att främja kulturellt utbyte och förståelse mellan läkarstudenter och annan vårdpersonal, något vi hoppas kunna uppfylla med våra internationella kliniska utbyten. Tack vare IFMSAs stora nätverk finns det möjlighet att åka till över 60 länder runt om i världen!
Vårt mål är att öka kunskapen om global hälsa och att göra denna kunskap tillgänglig för alla läkarstudenter, ett mål vi delvis uppfyller med våra utbyten som gör det möjligt att träffa studenter från världens alla hörn och samtidigt erfara vården i en annan kultur på plats.

Kontakt: leo.uppsala @ ifmsa.se

Arbetsgruppen för forskningsutbyten

I egenskap av LORE (local officer of research exchange) är det vi som är ansvariga för att samordna IFMSA:s sommarforskningsutbyten. Det innebär att vi kontaktar forskare som bedriver sina projekt på universitetet och hittar en forskningsgrupp som är villiga att ta emot en utländsk läkarstudent under en månads tid i sitt labb. Utöver att ordna forskningsplatser ser vi också till att de inkommande studenterna har ett boende, får lunch under vardagarna samt anordnar ett socialt program under hela utbytesperioden.

Kontakt: lore.uppsala @ ifmsa.se

Arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred

Vår arbetsgrupp belyser frågor gällande mänskliga rättigheter, demokrati, autonomi och framför allt rätten till jämlik vård. Detta gör vi genom olika gästföreläsningar av experter inom respektive område, workshops, aktivitet på sociala medier och gemensamma utbildningstillfällen. Ett av våra största projekt är initiativet LIVH (Läkar- och vårdstudenter informerar om vård och hälsa) som genom utryckningar till stans SFI-skolor informerar nyblivna svenskar hur man bäst hittar i det svenska vårdsystemet samt vilka skyldigheter och rättigheter en har som patient i Sverige. Vår förhoppning är att genom enkla medel bidra till att göra världen till en mer rättvis plats för så många som möjligt.
Vi behöver alltid fler studenter som brinner för dessa frågor och som kan rycka ut. Häng på!

Kontakt: scorp.uppsala @ ifmsa.se

Arbetsgruppen för reproduktiv hälsa och aids

SCORA (Standing Committee on Sexual & Reproductive Health including HIV/AIDS), är en av IFMSA:s sex arbetsgrupper. Vi arbetar över hela världen för att öka medvetenheten kring reproduktiv hälsa och rättigheter samt bidra till att främja tillgången till mödrahälsovård.

SCORA IFMSA Uppsala kommer under verksamhetsåret 2017-2018 stödja ”Maama projektet” med målet att minska mödra och spädbarnsdödligheten i sydöstra Uganda och samtidigt informera om själva projektet.
Att öka medvetenheten kring HIV/AIDS är även en av SCORA IFMSA Uppsalas framtida planer.

Kontakt: scora.uppsala @ ifmsa.se

Arbetsgruppen för folkhälsa

Vård/Läkarstudenter för mer organdonation (V/LFMOD)

LFMOD är ett nytt projekt inom IFMSA Uppsala och är just nu under uppstart med inspiration från Stockholm och Göteborg. Projektet syftar till att öka kunskapen om organdonation hos läkar/vårdstudenter på universitetsnivå men även gymnasieelever. Exakt vilka aktiviteter som kommer att finnas i Uppsala är ännu inte fastställt.
LF/V MOD är ett underprojekt till organisationen MOD som är en ideell fristående organisation med både vårdgivare, vårdtagare, donatorer och andra som alla vill förändra att det i Sverige i nuläget väntar närmare 850 personer på nya organ och att en person i veckan dör på grund av detta. Genom att informera andra och att arbeta för att frågan ska få större plats på läkarprogrammet hoppas vi kunna förändra detta.
En ökad kunskap bland dagens vårdstudenter kan leda till ökad kunskap på arbetsplatserna.

Kontakt:
Ylva Jansson
Hedda Steen
Alice Schultz
scoph.uppsala @ ifmsa.se

POP Psykisk Ohälsa Projektet

POP är ett projekt som är nytt inte bara i Uppsala utan även nationellt. Syftet är att informera ungdomar om och minska tabun kring psykisk ohälsa. I Uppsala har intresset precis väckts, och det ordentligt. Målet är därför att komma igång med engagemanget ordentligt till hösten 2017.

Kontakt:
Ylva Jansson
Ruut Lonkila
scoph.uppsala @ ifmsa.se

Nallesjukhuset

Nallesjukhuset är ett projekt inom IFMSA där läkarstudenter från alla terminer på programmet möter barn och plåstrar om deras nallar och berättar lite om kroppen. Syftet med Nallesjukhuset är att få barn att känna sig tryggare med vårdpersonal och sjukhusbesök samtidigt som läkarstudenterna får öva på att prata med barn. Under ett besök, som vanligen tar ca 2 timmar, delar vi upp barngruppen på tre stationer. De tre stationerna är:

  • Plåsterstationen, där vi undersöker och plåstrar om barnens sjuka nallar.
  • Anatomistationen, där vi utgår från vår anatomidocka och pratar om kroppen.
  • Rit- och lekstationen, där vi ritar och leker, gärna teckningar och lekar med kroppen som tema.

I Uppsala består verksamheten framför allt av ett ”stornallesjukhus” där vi skapar en sjukhuslik miljö i en lokal på universitetet och bjuder in flera förskolor att komma till oss. Samtidigt pågår försök om att återuppta ”uttryckningsverksamhet” där läkarstudenterna i stället besöker en förskola och genomför samma upplägg! Förhoppningvis kommer detta att komma igång under våren eller hösten.

Kontakt:
Ruut Lonkila (Huvudansvarig)
Ylva Jansson
Lukas Grzechnik Mörk
Isabella Lindén
Kaberi Mitra
facebook.com/nallesjukhusetuppsala

IIMC: Institute for Indian Mother and Child (IIMC)

En organisation baserad i Indien dedikerad åt att främja barn- och mödrars hälsa samt läs- och skrivkunnighet som i Sverige drivs av den svenska, ideella organisationen Mother and Child Health Association (MACHA). IIMC är idag ett heltäckande samhällsbyggnadsprojekt på landsbygden som förutom vård innefattar utbildningsprogram, ekonomiska och sociokulturella projekt samt jordbruk och produktion.

IIMC Uppsala samarbetar med projektet genom att regelbundet skicka volontärer, rekrytera sponsorer till behövande barn i Indien och genom att anordna insamlingar för att stötta verksamheten på plats i Indien.

Varmt välkommen att inspireras och engagera dig!

Kontakt:
Caroline Johansson
iimc.uppsala @ ifmsa.se

Global Med Buddies

Global Med Buddies anordnar aktiviteter och hjälper till att hitta en fadder åt de utbytesstudenter som kommer till Uppsala under terminerna, via läkarprogrammets utbyten. Syftet med Global Med Buddies är att göra det lättare för de utbytesstudenter som kommer till Uppsala att komma in i studentlivet och få kontakt med andra studenter på läkarprogrammet. Fadderns uppgift är att möta utbytesstudenten på station, hjälpa till att hämta ut nycklar till boende, ge en rundvandring på sjukhuset och i Uppsala. Som ansvariga för Global Med Buddies har vi kontakt med utbytesansvarig på Läkarprogrammet, faddrar och utbytesansvariga samt anordnar olika aktiviteter där alla faddrar och utbytesstudenter får möjlighet att träffas.

Har ni fler frågor är ni välkomna att höra av er till oss på: fadder.uppsala @ ifmsa.se

Kärleksakuten

Kärleksakutens verksamhet har två huvudsakliga områden. I den externa verksamheten riktar vi oss mot ungdomar och åker ut till skolor där vi föreläser och leder övingar med fokus på sex, kärlek, relationer och värderingar. Passen brukar vara interaktiva och vi vill uppmuntra och inspirera till ett mer öppet och normkritiskt samtalsklimat kring sex och relationer.

Den interna verksamheten är till för studenter och innefattar möten där vi ser på film, diskuterar, spelar spel och gör andra aktiviteter som på något sätt knyter an till Kärleksakutens ämnesområden. En gång om året har vi också en utbildningsdag, då studenter som är intresserade av att åka på en utryckning får lära sig grunderna i det vi pratar om när vi är ute i skolor.