Forskningsutbyten

Ansökningsformulär:

Tryck här 

IFMSA erbjuder forskningsutbyten som anordnas helt ideellt av läkarstudenter i varje lands medlemsorganisation. Som utresande erbjuds du fyra veckors praktik i en forskningsgrupp, minst ett mål mat om dagen samt boende i studentrum eller hemma hos en lokal student. Under praktikperioden anordnas ett socialt program där du tillsammans med andra utbytesstudenter ifrån världens alla hörn får uppleva vad värdlandet har att erbjuda!

Du kan delta i forskningsutbyte under perioden Juli-Augusti 2023. Kostnad är 3000 SEK. När du har blivit antagen kommer du även att söka specifika projekt; dessa kan du läsa om här.

Mer om detta kan läsas på: http://ifmsa.org/research-exchanges/

Senaste dag för anmälan till utbyte är 20 oktober 2022 kl 23.59 (för att du ska hamna i första prioritering); därefter är det först till kvarn som gäller! Under “Utbytesplatser 2023” nedan hittar du vilka länder du kan söka, och här hittar du villkor för respektive land. Det är viktigt att kontrollera att du uppfyller dina önskade länders krav på språkkunskaper samt terminstillhörighet redan innan du söker!!

För att läsa mer om utbyten kan du använda följande länkar nedan:

Ansökningsprocessen

Reseberättelser

Fortfarande något du undrar över? Maila [email protected]!

Utbytesplatser 2023 SCORE

OBS 1: Antal juli/augusti = antal kontrakt skriva specifikt för juli/augusti månad.

Om rutan är sammanfogad “==” innebär detta att det är upp till utbytesstudenten att välja vilken månad hen vill åka. 

OBS 2: Vissa länder har redan nu UD avrådan. Det är viktigt att veta att IFMSA-Sweden inte skickar studenter till länder med osäkert säkerhetsläge och vi har därför kontinuerlig uppsikt över hur dessa förhållanden ser ut.

Land Antal kontrakt Månad Exchange Conditions
Europa
Polen 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/83
Spanien 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/88
Tyskland 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/4
Tjeckien 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/68
Italien 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/76
Portugal 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/11
Grekland 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/73
Americas
Brasilien (DENEM) 2 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/17
Peru 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/43?page=1
Chile 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/38?page=1
EMR
Oman 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/126?page=1
Sudan 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/14?page=1
Asien
Indionesien 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/19?page=1
India 1 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/47?page=1
Sydkorea 2 ospecifikt juli/augusti https://exchange.ifmsa.org/exchange-conditions/score/view/50?page=1
17

De länderna som inte har någon specifik månad kan ni åka till när som helst, så länge det landet tar emot utbytesstudenter under den månaden (se Exchange Conditions för det landet!). Se till att ni tittar på rätt Exchange Conditions, vissa länder har två IFMSA NGOs och alltså två olika Exchange Conditions (t.ex Brasilien, Kanada).