Home Alla nyheter Utbytet SCORA-X-CHANGE IFMSA 2022

Utbytet SCORA-X-CHANGE IFMSA 2022

0

I sommar anordnas IFMSAs, “SCORA X-Change” – ett utbyte på 3-4 veckor där det kombineras klinik, workshops och utflykter kopplat till ämnen såsom sexualundervisning, STI, könsbaserat våld, mödravård och abort. Detta utbyte samlar läkarstudenter från hela världen!

Denna sommar finns möjlighet att söka 9 olika länder! Utbytet ligger under olika perioder för varje land och kostnaden varierar mellan 220-400 € beroende på land.

Länderna som går att söka denna gång är:

Egypten
Palestina
Rumänien
Brasilien
Libanon
Portugal
Frankrike
Bulgarien
Rwanda
Hur ansöker du?

 

Det ni behöver göra är att:
1. Gå in på SCORA X Change facebookgrupp. Där finns all info ni behöver om de olika resmålen och vad ni behöver fylla för att ansöka (Länk).

 

2. Läs igenom alla olika invitation packages (Länk)

3. Skriv ned deadline för ansökan: 22 mars! (Kontakta då [email protected] OBS skicka gärna in ansökan så fort som möjligt så vi har tid att gå igenom allting och skriva under alla nödvändiga dokument).

4. Skriv ett motivationsbrev och CV som du skickar in i den standardiserade ansökan.

 

5. Ta en bild på dig själv och skicka in den i ansökan.

6. Fyll i denna standardiserade ansökan för att välja vilken plats du vill åka till (Länk), i denna ansökan skickar du in alla papper.

 

Vid intresse och frågor, kontakta [email protected] senast 22 mars!