Home Sverige Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2018

Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2018

0
Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2018

Valberedningens förslag till ny styrelse 2018 har inkommit! Valet kommer ske under Nationella Helgen i Umeå, fullmäktige påbörjas 14/10.

Motkandidaturer skickas till [email protected] senast 21:00 13/10, och skall bestå av ifyllt formulär. Formulär hittas här: https://drive.google.com/drive/folders/0B5NCCfTMYn29UVlVeU9MNXY2Sms

Ordförande
Rebecka Assarsson

Kassör
Johannes Iiristo

GenSek
Rebecca Skagerström

VPI
Maria Julin

VPE
Emma Jaede

NORE-in
Leo Brandt

NORE-out
Elin Gourlaouen

NEO-in
Charlotte Särnqvist

NEO-out
Vakant

NORA
Sofia Strinnholm

NORP
Matilda Stjernqvist

NPO
Lotta Velin

Verksamhetsrevisorer
Johan Nilsson
Vakant

Sociala medier och PR-ansvarig
James Janani

Hemsideansvarig
Vakant

Trainingansvarig
Vakant

Valberedning
Alice Claeson
Inés Moued