Home Sverige Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2020

Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2020

0
Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2020

Under hösten har valberedningen jobbat med att ta fram ett förslag till nästkommande verksamhetsårs nationella styrelse! Valberedningen har hanterat ansökningar, hållit intervjuer med de sökande och slutligen kommit fram till ett förslag som ska röstas om på nästa Fullmäktige, som kommer hållas under NH i Örebro den 18-20 oktober.

Motkandidatur

Om du önskar motkandidera finns det möjlighet till detta fram till 21:00 dagen innan mötet, det vill säga 18/10. Du kan lämna in en motkandidatur till en post du redan sökt, men också till andra poster. Det går att motkandidera både till de poster där vi föreslagit en annan person och mot vakanser.

Motkandidaturer sker genom detta formulär: https://goo.gl/forms/gG0RvVnSRZVm6wf93

Valberedningens förslag

Ordförande
Matilda Stjernqvist, Skåne
Matilda har lång och omfattande erfarenhet inom IFMSA-Sweden och har under detta år
suttit som Generalsekreterare. Hon brinner särskilt för hållbart engagemang och vill som
ordförande arbeta för att främja den psykiska hälsan inom föreningen. Matilda vill även
arbeta för att skapa en god stämning i styrelsen samt stötta alla att uppnå sina mål. Matilda upplevs som strukturerad, målinriktad och empatisk. Vi tror att hon skulle vara en utmärkt ordförande för IFMSA-Sweden.

Vice-ordförande för interna frågor (VPI)
Nelly Vuong, Linköping
Nelly har tidigare startat upp Nallesjukhuset på sin lokalort, arrangerat en Nationell Helg och varit lokalordförande för IFMSA-Linköping 2019. Nelly upplevs som driven och omtänksam med tydliga mål för verksamhetsåret. Hon vill utveckla nya kanaler för kunskapsdelning för lokalordförande, exempelvis LORF-helgen och omorganisering av gemensamma dokument, och tycker att det är viktigt att värna om hållbart engagemang och välmående bland lokalordförande. Vi rekommenderar Nelly varmt till posten som VPI.

Generalsekreterare
Lisa Arvidsson, Skåne
Lisa har detta år varit lokalordförande för IFMSA-Skåne och har tidigare även varit aktiv i
Genusgruppen. Lisa brinner särskilt för miljön och vill vid sidan av de vanliga uppgifterna för en Generalsekreterare även se över hur IFMSA-Sweden arbetar med hållbarhet. Hon vill se till att administrationen i föreningen ska flyta på bra så att alla kan fokusera på sina uppdrag. Vi i valberedningen är övertygade om att Lisa är en utmärkt kandidat till Generalsekreterare.

Vice-ordförande för externa frågor (VPE)
Sonja Winkert, Norr
Sonja har gedigen föreningserfarenhet som NPO 2019, vice-ordförande för IFMSA-Norr
2018, varit med och startat POP (Psykisk Ohälsa-Projektet) 2016-2018 och som extern
samordnare för Kärleksakuten i Umeå 2016. Under året som NPO har hon bland annat
deltagit i ett GA och arbetat med ett nytt policydokument om klimat och hälsa. Som VPE vill Sonja utveckla IFMSA-Swedens påverkansarbete genom att ta fram fler åsiktsdokument, förenkla och standardisera processen för policyutveckling och förbättra samverkan med universiteten. Vi i valberedningen har stort förtroende för Sonja och tror att hon skulle passa väl in i rollen som VPE.

Kassör
Sara Blümel, Göteborg
Sara har under året varit PR-ansvarig i IFMSA-Göteborg men har tidigare stor erfarenhet i
andra föreningar, framför allt som kåraktiv. Bland annat har Sara varit projektledare för en av Nordens största vårdmässor, ALARM, där cirka 1500 studenter deltog. Sara upplevs som väldigt ambitiös, med ett enormt engagemang för IFMSA och tycker om att utmana sig själv. Vi i valberedningen tror att Sara skulle vara en utmärkt kandidat till posten som Kassör.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (NORA)
Antonella Mazreku, Göteborg
Antonella är en positiv och driven person med stort engagemang i frågor som rör sexuella
och reproduktiva rättigheter. Hon har erfarenheter av internationell SCORA-verksamhet,
exempelvis workshops på FINO och EuRegMe och har även varit representant för projektet
Sembrando Esperanza Peru i IFMSA-Göteborgs lokalstyrelse. Under sommaren 2019 deltog
Antonella i IFMSA-Swedens Summercamp TNT och hon vill nu använda kunskaper från det
för att bygga mer kapacitet inom SCORA i Sverige, särskilt inom hennes hjärtefrågor:
postpartum depression, obstetriskt våld och könsroller i vården. Valberedningen är
övertygade om att Antonella kommer vara ett värdefullt tillskott till IFMSA-Swedens styrelse 2020.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (NORP)
Tebin Ahmed Hawez, Skåne
Tebin har sedan länge ett stort intresse för mänskliga rättigheter och vill sprida kunskap och medvetenhet inom det. Tebin har bland annat sommarforskat om hypertension i Uganda, deltagit på TNT Summercamp, varit ansvarsfadder för utbytesverksamheten, gjort fältstudier med en NGO i Laos och sitter nu som vice-ordförande för Katastrofmedicin i Skåne. Han ville se till att SCORP ska vara ännu mer närvarande på sociala medier och satsa på transparens och att motivera nya medlemmar. Valberedningen tror att Tebin kan bidra med nya perspektiv och anser att han är en utmärkt kandidat till posten som NORP.

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa (NPO)
Fredrika von Essen, Norr
Fredrika har under 2019 suttit som lokalordförande för IFMSA-Norr där hon har fått chansen att utveckla egenskaper som ledarskap, tidshantering och delegering vilket vi tror kommer vara värdefullt i posten som NPO. Fredrika brinner för folkhälsofrågor och vill använda detta för att skapa fler möjligheter för intresserade medlemmar att engagera sig exempelvis genom interaktiva workshops under nationella helger, Masterclasses och skrivande av nya policydokument. Vi har stort förtroende för att Fredrika skulle passa mycket bra som NPO.

Nationellt ansvarig för kapacitetsbyggnad (NOC)
Oskar Pettersson, Skåne
Oskar har tidigare engagerat sig i Kärleksakuten och sitter nu som NORA. Han brinner för
den kapacitetsbyggande delen av IFMSA och har deltagit i flera olika trainings samt
anordnat workshops själv. Han vill att fler medlemmar ska få ta del av detta, bland annat
genom bättre samverkan med arbetsgruppsansvariga när det gäller kapacitetsbyggande.
Oskar vill även att IFMSA-Sweden ska fortsätta med att anordna större kapacitetsbyggande
event och bygga vidare på de. Vi i valberedningen har ett stort förtroende för att Oskar skulle göra ett mycket bra jobb som NOC.

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten (NEO-in)
Adeleine Forsberg, Uppsala
Adeleine har suttit som NEO-in för verksamhetsåret 2019 och önskar att fortsätta på posten under ytterligare ett år för att skapa mer kontinuitet i utbytesverksamheten. Hennes mål för verksamhetsåret är främst att se över utbytets ekonomi, skriva färdigt överlämningmallen för LEOs och implementera UAT (Upon Arrival Training) i enlighet med IFMSAs internationella rekommendationer. Valberedningen tror att det finns ett stort värde i att Adeleine sitter kvar som NEO-in och ser henne som en mycket kompetent kandidat till posten.

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten (NEO-out)
Katarzyna Stempel, Skåne
Katarzyna har det gångna året suttit som LEO och har upplevts väldigt positivt av de som
har arbetat med henne. Hon vill som NEO-out förbättra materialet för Pre-Departure Training till lokalorterna och vara en god advokat för de medlemmar inom IFMSA-Sweden som åker på kliniska utbyten. Vi i valberedningen anser att Katarzyna är en utmärkt kandidat till posten som NEO-out.

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten (NORE-in)
Juuso Kuikka, Göteborg
Juuso har arbetat som LEO i Göteborg under det gångna året och har upplevt det som roligt och lärorikt. Han var även involverad i planerandet av Finlandsresan. Han är mycket
intresserad av IFMSA-Swedens utbytesverksamhet och är motiverad till att stötta LEOs på
samma vis som han känner att han har blivit hjälpt i denna roll. Juuso har tidigare erfarenhet som kassör i SLF i Göteborg vilket har hjälpt honom att utveckla sin organisatoriska förmåga och gjort honom redo att möta nya utmaningar. Valberedningen tror att Juuso kan vara ett värdefullt tillskott i utbytesgruppen och rekommenderar därför honom till NORE-in.

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten (NORE-out)
Sara Ebadi, Göteborg
Sara brinner för internationella frågor och forskning och har ett stort engagemang för IFMSA. Hon vill arbeta för att skriva nya kontrakt med länder vi ännu inte har något kontrakt med samt skapa ett gott samarbete med resten av utbytesgruppen. Sara har tidigare varit ansvarsfadder och även arbetat som forskningsassistent. Vi i valberedningen tror att Sara är en god kandidat till posten som NORE-out.

Vice-ordförande för internationella frågor (VPIA)
Julia Bielik, Uppsala
Julia har varit i engagerad i IFMSA-Sweden sedan 2014 och har således omfattande
erfarenhet inom IFMSA-Sweden. Under 2017 satt Julia som Generalsekreterare i styrelsen
och sedan dess har hon verkat som LSU:s FN-representant till UNESCO-rådet. Eftersom att
VPIA är en ny post vill Julia ta fram ramverk för hur posten ska fungera, skapa mer
transparens kring IFMSAs internationella möten och ta fram verktyg för att hjälpa
föreningens medlemmar att använda sina röster även internationellt. Valberedningen har
stort förtroende för Julia och anser att hon är en utmärkt kandidat till posten som VPIA.

Medieansvarig
Nira Nirmalathas, Stockholm
Nira var engagerad inom IFMSA-Sweden under 2014-15 som LORP i Stockholm och
PR-ansvarig för SCORP Camp. Efter en tids uppehåll från föreningen har hon nu
återupptagit sitt engagemang och har ett stort intresse av att ånyo ta IFMSA-Sweden framåt. Hon har tidigare varit PR-ansvarig i andra föreningar som exempelvis Utställningen Unga Forskare, Popkoll och Eelam Tamiler Union (ETU). Valberedningen tror att Nira skulle vara en utmärkt medieansvarig och en värdefull resurs för styrelsen.

Verksamhetsrevisor (två poster)
Maria Juhlin, Örebro
Maria har stor erfarenhet av IFMSA-Sweden – framför allt som Ordförande under
verksamhetsåret 2019 och VPI under 2017-2018. Maria har således stor förståelse för
föreningen och vill använda hennes föreningskännedom för att verka som ett kontinuerligt
stöd för ordförande under årets gång, samt för att förbättra revisoröverlämningen.
Valberedningen rekommenderar varmt Maria till verksamhetsrevisor.

Rebecca Skagerström, Norr
Rebecca har ett långt engagemang inom föreningen som lokalordförande i IFMSA-Norr
2017, Generalsekreterare 2018 och Medieansvarig 2019. Rebecca har varit väldigt
engagerad i frågor som rör IFMSA-Swedens arbetssätt och strategiarbete och besitter
således stor kunskap i de utmaningar och möjligheter som föreningen står inför.
Valberedningen har stort förtroende för Rebecca och tror att hon kan göra ett mycket bra
jobb som verksamhetsrevisor.

Valberedning (två poster)
Rebecka Dejby, Norr
Rebecka har lång erfarenhet inom IFMSA-Sweden. Hon har bland annat varit NORP 2017,
Ordförande 2018 och sedan även verksamhetsrevisor 2019. Rebecka har ett enormt
engagemang för IFMSA-Sweden och vill fortsätta bidra till föreningen med sin omfattande
kunskap. Valberedningen rekommenderar varmt Rebecka till valberedning.

Vakant

Ekonomisk revisor
Lena Lindgren (från Wiklands Revisionsbyrå AB)

Hälsningar,
Emma Jaede och Lotta Velin
Valberedning för IFMSA-Swedens styrelse för verksamhetsåret 2020