Home Sverige Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2021

Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2021

0
Valberedningens förslag till IFMSA-Swedens styrelse 2021

Under hösten har valberedningen jobbat med att ta fram ett förslag till nästkommande verksamhetsårs nationella styrelse! Valberedningen har hanterat ansökningar, hållit intervjuer med de sökande och slutligen kommit fram till ett förslag som ska röstas om på nästa Fullmäktige, som kommer hållas den 7e november.

Motkandidatur

IFMSA-Swedens styrelseval sker den 7-8 november under fullmäktige. Valberedningen har lämnat sitt förslag, men det finns fortfarande möjlighet att lämna in en motkandidatur. Alla medlemmar är välkomna att motkandidera. Det går bra att kandidera både till poster där valberedningen lämnat ett förslag och till poster där ingen person föreslagits. Din kandidatur kommer att lämnas till FUM på valmötet.

Du kan givetvis söka flera poster. Vi önskar i sådant fall en ansökan per post.

DEADLINE för ansökan är 21:00 den 6 november.

Hör gärna av dig till [email protected] om du har några frågor. 

Motkandidaturer sker genom detta FORMULÄR.

 

Valberedningens nomineringar 

IFMSA-Sweden

Verksamhetsåret 2021

Ordförande 

Chantal Marchini, Stockholm 

Chantal har länge varit aktiv i IFMSA-Sweden både lokalt och nationellt i flera projekt och frågor, och suttit som NORA och VPE. Hon har representerat IFMSA-Sweden i LSU:s Europa-referensgrupp. Hon har även varit aktiv i internationella IFMSA, bl.a. som program-koordinator för STI:s. Chantal har gedigna kunskaper om föreningen som helhet och är väl förankrad i dess värderingar och arbetssätt. Hon har en tydlig vision för verksamhetsåret och vill ta fram strategier och rutiner för ett än mer långsiktigt och hållbart arbete. Chantal uppfattas som entusiastisk, inlyssnande och med god ledarskapsförmåga. Vi tror att hon lämpar sig ypperligt som ordförande och rekommenderar därför henne varmt. 

Vice-ordförande för interna frågor (VPI) 

John Häll, Örebro 

John har under året suttit som LORF för IFMSA-Örebro och har tidigare varit lokalt NH-ansvarig och ledamot i IFMSA-Örebros styrelse. Han har god erfarenhet och förståelse för lokalföreningarnas arbete och har en spännande vision för hur samarbetet mellan lokalorterna och nationella styrelsen kan bli ännu bättre. John upplevs som drivande och trygg och vi tror han skulle vara en god tillgång för centralstyret såväl som styrelsen som helhet. Vi rekommenderar varmt John till VPI-posten. 

Generalsekreterare 

Lisa Arvidsson, Skåne 

Lisa har under året suttit som Generalsekreterare för IFMSA-Sweden och har tidigare erfarenhet som LORF för IFMSA-Skåne. Lisa har flera visioner för vad hon skulle vilja förverkliga under nästkommande verksamhetsår, bland annat vill hon ta fram en tydlig och strukturerad guide för bidragsansökningar. Lisas tidigare erfarenhet av centralstyret och breda erfarenhet av föreningens värderingar och arbetssätt tror vi kommer ha en positiv och trygg inverkan på nästkommande styrelses arbete. Vi tror Lisa skulle göra ett fantastiskt jobb om Generalsekreterare ännu ett år och rekommenderar därför henne varmt. 

Vice-ordförande för externa frågor (VPE) 

Alma Nordenstam, Stockholm 

Alma har gedigen erfarenhet från den svenska ungdomsrörelsen och civilsamhället från flera organisationer, bl.a. nationell projektledare och styrelseledamot för Sveriges ungdomsråd, representant för Sveriges Unga i Almedalen och är del av Maktsalongens mentorskapsprogram. Inom IFMSA-Sweden har hon deltagit i flera SWG:s för framtagning och implementering av policydokument. Alma uppfattas som otroligt engagerande, innovativ och med bred kunskap om hur civilsamhället fungerar. Hon har en tydlig vision för hur IFMSA-Sweden kan nå ut på bästa sätt. Vi rekommenderar henne varmt till VPE.

Kassör 

Samuel Berglöf, Stockholm 

Samuel har gjort ett utmärkt jobb som LORF för IFMSA-Stockholm under året, och satt som kassör lokalt under 2019, och har dessutom gått en TNT i Sverige förra året. Vi tror att han kan klara av att sköta uppdraget som kassör gallant, och dessutom bidra med en härlig stämning till styrelsen. Han kommer att ha en nyckelroll i centralstyret, och vi tror att han kommer vara en aktiv, klok röst i diskussionerna när viktiga beslut ska fattas. Vi rekommenderar Samuel varmt. 

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (NORP)

Ellen Barret, Skåne 

Ellen har varit mycket aktiv inom IFMSA-Skåne en längre tid, både i LIVH och i KatMed. Hon har även engagerat sig på nationell nivå med påverkansarbete inom SCORP och gått utbildning som trainer inom katastrofmedicin. Hon har en mycket bra förståelse för vad projekten behöver och en tydlig vision för vad hon vill uppnå med posten som NORP. Ellens breda erfarenhet inom SCORP och genuina engagemang tror vi gör henne mycket lämplig som NORP. 

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (NORA) 

Minna Dawar, Linköping 

Minna har varit aktiv i Linköping inom Kärleksakuten och som LORP. Hon har även varit med och startat ett nytt projekt i Linköping – Intersektionella gruppen. Hon förstår vad projekt lokalt kan behöva och kan finnas som stöd för projektaktiva lokalt. Minna har mycket ideer och är lyhörd och samarbetsvillig som person, och vi tror att hon kommer bidra med positiv energi till styrelsen. Valberedningen rekommenderar Minna varmt som NORA. 

Nationellt ansvarig för arbetsgruppen för folkhälsa (NPO) 

Vakant 

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, utgående (NEO-out) 

Kasia Stempel, Skåne 

Kasia har under verksamhetsåret suttit som NEO-out och har bred erfarenhet från utbytesverksamheten. Hon har även varit aktiv i KatMed Skåne. Kasia uppfattas som en ansvarsfull, lösningsorienterad och någon som sprider positiv stämning. Hon har ett brinnande intresse för att utbytesstudenternas upplevelse ska bli så bra som möjligt. Kasias erfarenhet från nationella styrelsen tror vi kommer ganga nästa verksamhetsårs arbete. Vi tror Kasia skulle göra ett fenomenalt jobb som NEO-out. 

Nationellt ansvarig för kliniska utbyten, ingående (NEO-in) 

Vakant 

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, utgående (NORE-out) 

Rawa Halabjayi, Göteborg 

Rawa har bred erfarenhet från forskningutbytesverksamhet från både gymnasiet och läkarprogrammet i Göteborg. Han har även engagerat sig i utbytesverksamheten på lokalorten. Rawa uppvisar en gedigen förståelse för hur utbytetverksamheten fungerar och

har många tankar om hur utbytet kan bli så bra som möjligt. Han uppfattas som inlyssnande, trygg och lösningsorienterad. Vi tror Rawa skulle passa ypperligt som NORE-out och rekommenderar honom varmt. 

Nationellt ansvarig för forskningsutbyten, ingående (NORE-in) 

Vakant 

Vice-ordförande för internationella frågor (VPIA) 

Adeleine Forsberg, Uppsala 

Adeleine har stor erfarenhet och har länge varit engagerad inom nationella och internationella IFMSA. Efter två år i nationella styrelsen och många internationella event har hon full koll på vad som händer inom IFMSA och har ett brett kontaktnät inom föreningen. Vi tror att hon kommer kunna bygga vidare på tidigare VPIAs arbete inom IFMSA, och dessutom vara en trygg punkt i IFMSA-Swedens centralstyre. Hon uppfattas som inlyssnande och har spännande idéer om hur IFMSA-Swedens internationella arbete kan formas framöver. Vi rekommenderar Adeleine varmt till VPIA. 

Medieansvarig 

Ellinor Segersten, Skåne 

Ellinor har tidigare varit PR-ansvarig i flertalet styrelser och arbetsgrupper, och har studerat marknadsföring och fotografi utomlands. Hon är aktiv i Nallesjukhuset i Skåne. Ellinor brinner för att låta IFMSA-Swedens verksamhet synas utåt på ett estetiskt tilltalande sätt. Hon har en tydligt strategi för hur IFMSA-Swedens mediekaneler kan användas på bästa sätt och vill gärna hjälpa lokalorterna med PR där behov finns. Vi tror Ellinor passar som hand i handsken för medieansvarig-posten och rekommenderar henne varmt. 

Verksamhetsrevisorer (2 poster) 

Vakant 

Vakant

Valberedning (2 poster) 

Matilda Stjernqvist, Skåne 

Matilda har stor förståelse för föreningen, styrelsens funktion och behöver efter tre år i nationella styrelsen, varav 2 i centralstyret. Hon har visat stort engagemang och vi är glada att hon vill fortsätta vara aktiv i föreningen som valberedning. Vi rekommenderar henne varmt till valberednings-posten. 

Vakant

 

Hälsningar, 

Rebecka Wahlgren och Rebecka Dejby 

Valberedning för IFMSA-Swedens styrelse för verksamhetsåret 2021