Home Sverige Valberedningens förslag till ny styrelse 2017

Valberedningens förslag till ny styrelse 2017

0
Valberedningens förslag till ny styrelse 2017

motkandidaturerNu är valberedningens arbete avslutat för denna gång och de har presenterat sitt förslag till ny nationell styrelse till IFMSA-Swedens fullmäktige som sammanträder under nationella helgen! Förslaget ser du nedan. Som du ser finns inget förslag till kassör, nationellt ansvarig för folkhälsofrågor, samt nationellt ansvarig för forskningsutbyten, inkommande studenter. Om du inte hann bestämma dig vid deadline har du därför chansen igen genom att motkandidera!

Du som medlem är välkommen att motkandidera genom att maila [email protected] och fylla i denna länk innan fredag 14 oktober 21.00. www.ifmsa.se/medlem/ansokan/. Det kan du göra för alla utlysta poster, även de där det finns ett förslag.

Det är IFMSA-Swedens fullmäktige, som består av en representant från varje lokalort, som slutligen väljer nationell styrelse.

Ordförande
Johan Nilsson (IFMSA-Skåne)

Vice-ordförande med ansvar för interna frågor
Sofia Wiberg (IFMSA-Skåne)

Vice-ordförande med ansvar för externa frågor
James Janani (IFMSA-Uppsala) och Chantal Marchini (IFMSA-Stockholm)

Generalsekreterare
Emma Svensson (IFMSA-Skåne)

Kassör
(inget förslag)

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för folkhälsa (NPO)
(inget förslag)

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter (NORA)
Emma Jaede (IFMSA-Norr)

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för mänskliga rättigheter och fred (NORP)
Rebecka Assarsson (IFMSA-Norr)

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för klinikutbyten, inkommande (NEO-in)
Ines Moued (IFMSA-Uppsala)

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för klinikutbyten, utgående (NEO-out)
Karin Falbrink (IFMSA-Skåne)

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för forskningsutbyten, inkommande (NORE-in)
(inget förslag)

Nationellt ansvarig, arbetsgruppen för forskningsutbyten, utgående (NORE-out)
Leo Brandt (IFMSA-Linköping)

Verksamhetsrevisor
(inget förslag)