Home Sverige Norr Välkommen till IFMSA-Norr

Välkommen till IFMSA-Norr

0
Välkommen till IFMSA-Norr

Tidigare känd som IFMSA-Umeå men i och med införandet av den regionaliserade läkarutbildningen 17 januari 2007 bytte organisationen namn till IFMSA-Norr för att även inkludera de andra studieorterna.

Läkarprogrammet har funnits vid Umeå universitet sedan 1957. Vad som redan från första början utmärkte lärosätet i Umeå var studenternas livliga engagemang i politiska och humanitära frågor. Hit sökte studenter som ville bort från det traditionstyngda Uppsala – unga människor mer intresserade av världens väl än egen vinning.

Idag är Umeå en stad med breda dörrar och låga trösklar. Det är lätt att träffa och lära känna nya människor. En uppsjö av olika föreningar garanterar att den rastlöse aldrig behöver sakna meningsfulla uppgifter. Ett starkt socialt engagemang märks på många håll i staden, inte bara bland studenterna.

Att vara läkarstudent innebär många utmaningar. Tiden är knapp och ibland är arbetsbördan tung. För många kan det då bli en utmaning att inte helt tappa fokus på världen utanför studierna, och just detta kan IFMSA hjälpa dig med. Vi är en samling studenter som vill göra skillnad i världen, påverka vår omgivning och ge den en skjuts i rätt riktning. Vi upprörs över orättvisor och vill sprida kunskap där okunskap skapar problem. Så har studenterna i IFMSA verkat sedan 1951 då föreningen grundades – och i Umeå sedan 1957.

Inom föreningen finns stora möjligheter att anpassa sitt engagemang efter intresse, tid och ambition. Här finns rum för punktinsatser, regelbundna uppdrag och egna idéer – både i Umeå, Sverige och världen. Arbetet inom IFMSA är uppdelat i olika arbetsgrupper, du kan läsa mer om de olika projekten som drivs på arbetsgruppernas sidor. Länkarna dit finns under ”Projekt” i bården högst upp på sidan.

Genom att skapa ett användarkonto på ifmsa.se kan du prenumerera på nyhetsutskick från de olika arbetsgrupperna och på så vis enkelt hålla dig à jour med verksamheterna. Ditt medlemskap stödjer även IFMSA:s verksamhet, det är gratis och tar bara några minuter. Klicka på ”Medlemsportal” högst upp i högra hörnet för att komma igång.