Home Blogg World Health Assembly med IFMSA, 18 – 26 maj 2015

World Health Assembly med IFMSA, 18 – 26 maj 2015

0
World Health Assembly med IFMSA, 18 – 26 maj 2015

WHA_02

Vårt framtida yrke som vårdgivare kretsar ofta kring sjukdomar, med fokus på att utreda, diagnostisera och behandla patienter. Vi följer riktlinjer och försöker arbeta evidensbaserat. Hälsa är något som vi som framtida vårdgivare ibland förbiser, då sjukdomarna ofta blir det centrala. Men vad är egentligen hälsa? Enligt världshälsoorganisationen (WHO) definieras hälsa som “… ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”, en definition som inte ändrats sen 1948. Den nationella folkhälsokommitten i Sverige definierar bl.a. hälsobefrämjande arbete som: “… den process som ger människor möjlighet att öka kontrollen över sin hälsa och befrämja den”.

För att uppnå hälsa, behöver vi som vårdgivare ha en bred kunskapsgrund av vilka faktorer som påverkar människors hälsa, från individuell nivå upp till en organisatorisk och strukturell nivå. Läkarutbildningen ger oss teoretisk och praktisk kunskap på individ nivå, i form av läkar­ patientkontakt. Dock är det sparsamt med information som förmedlas om strukturer och globala hälsofrågor. IFMSA är ett nätverk av över en miljon läkarstudenter i 119 länder, som arbetar med bl.a. globala hälsofrågor. I över 60 år har IFMSA haft nära kontakt med WHO, UNHCR och andra FN organ, genom att bl.a. ha praktikanter på plats i Genève samt genom att ha deltagare på plats under större konferenser.

WHOhar årligen ett möte, World Health Assembly (WHA), där alla större beslut för organisationen fattas. Under World Health Assembly representerdes IFMSAs medlemmar av en internationella delegation, på cirka 30 engagerade personer, som valts i syfte att uttrycka de hälsoprioriteringar som unga runt om i världen har. Jag hade äran av att vara del av denna delegation och med hjälp av Palmestipendiet har jag även kunnat finansiera detta möte. Delegationen träffades i Geneve en vecka innan WHA, under Pre­WHA (13­18 maj), där förberedelsearbetet inför WHA ägde rum.

Syftet med Pre­World Health Assembly (Pre­WHA) är att utbilda och stärka framtidens ledare inom hälsa, genom ökad kunskap och förståelse för globala hälsofrågor. Ytterligare syftar Pre-WHA till att utveckla en gemensam strategi för ungas deltagande i World Health Assembly, genom att skapa en tydlig handlingsplan. Pre­WHA främjade även ett interproffessionellt samarbete samt ett tvärvetenskapligt synsätt inom global hälsa. Detta genom att unga från olika yrkeskategorier, bland annat medicin, folkhälsa, juridik och ekonomi träffades för att diskutera fyra huvudteman under Pre­WHA: barn och ungdomshälsa; hälso­ och sjukvårdssystem; klimatförändringar; icke smittsamma sjukdomar (NCDs) och antimikrobiell resistens. Det erbjöds även workshops i opinionsbildning samt ledarskap inom global hälsostyrning och ­diplomati. Vidare fanns det samarbetspartners, som bidrog med stor kunskap och hjälp. Dessa samarbetspartners var bl.a. The World Medical Association, Global Health Programme, The Graduate Institute of International and Development Studies | Geneva och The Global Health Workforce Alliance.

Under WHA var vår delegation väldigt aktiv. Vi deltog bl.a. under sidoevenemang, plenum,träffade delegationer från hela världen för att diskutera våra fokusområden.

En kort beskrivning av vad IFMSA gjorde på plats:

Två politiska briefs skapades av IFMSA och distribuerades till delegaterna:

  1. Klimatförändringar och hälsa
  2. Barn och ungdomshälsa

Delegationen deltog i ett flertal sidoevenemang som anordnas under WHA, där vi fick ställa frågor och höra experter berätta om bl.a. polio, klimatförändring, fistelproblematik, reumatisk hjärtsjukdom, NCDs, barncancer, etc.

IFMSA talade i plenum under följande punkter på dagordningen:

  • Punkt 13.4: Uppföljning av 2014 års möte i FN: s generalförsamling, vars mål var att göra en omfattande översyn och utvärdering av de framsteg som gjorts i förebyggande syfte samt kontroll av icke smittsamma sjukdomar
  • Punkt 14.2: Hälsa i Post­2015 agendan
  • Punkt 14.6: Hälsa och miljö: att hantera hälsoeffekter av luftföroreningar
  • Punkt 15.1: Antibiotikaresistens
  • Punkt 16.1: 2014 Ebola virusutbrottet samt uppföljning av mötet om Ebola
  • Punkt 17.2: WHO: s globala uppförandekod vid internationell rekrytering av vårdpersonal
  • Punkt 25: Samarbete inom FN­systemet och med andra mellanstatliga organisationer

Alla uttalanden kan ni finna i följande länk: www.issuu.com/ifmsa.

Ett flertal hälsoministrar tackade IFMSA för vårat proaktiva arbete under Ebolautbrott, och de initiativ som de har lett i de drabbade samhällena. Kick Ebola Out kampanj som anordnas av våra medlemmar från Sierra Leone och Guinea är ett av de bästa exemplen på hur läkarstuderande kan engagera allmänheten genom hälsoutbildning och sensibilisering program och stödja WHO Emergency Workforce. “Medical students are the next generation” och ”I thank medical students for reminding us that health isn’t strong enough yet in climate agreements. Recalling the first draft of Rio+20 Agreement, health was very anemic. Thanks to your efforts & of othet NGOs, helath is now prominent n sustainable development goals.” ­ Margret Chan, generaldirektör, World Health Organization.

IFMSAs deltagande under WHA är ett bevis på ungas möjlighet att vara med och påverka beslut som fattas i globala hälsofrågor. Dock får vi inte glömma det fantastiska påverkansarbete som vi inom IFMSA­Sweden gör hemma lokalt och nationellt. Kom ihåg att vi som unga kan göra skillnad redan dag. Låt oss tillsammans skapa en ny generation av vårdpersonal, vars röster blir hörda i små och stora arenor. Nu kör vi!

 

Hana Awil

IFMSA-­Swedens Ordförande (2014). SCORP Regional Assistant for Europe (2015).