About us

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) grundades för att stärka internationell samförståelse och samverkan efter andra världskriget i Köpenhamn av svenska och andra europeiska läkarstudenter.

IFMSA är en ideell förening som verkar för fred och förbättrad hälsa såväl lokalt som globalt samt syftar till att konstruera ett nätverk mellan världens alla vårdstudenter. In more than 65 år så har IFMSA arbetat lokalt, national and international human rights issues and public health issues, and recognized by, among others. FN, WHO and WMA. In addition, we have a unique exchange program in clinical medicine and medical research together a variety of universities around the world.

Sedan organisationen grundades har IFMSA expanderat kraftigt och finns idag på 6 kontinenter och har över 100 medlemsländer med runt 1,2 million members. I Sverige finns vi på alla sju orter där läkarutbildningen och vi växer ständigt i storlek, passion and expertise. We operated fully by our approximately 1 400 members, then you have some idea of ​​how we can make the world a better place, make your voice heard together with us! For more inspiration and information on how we operate, see the bottom of each workgroup or contact us with your questions and concerns.

Welcome!