Vilka är vi?

IFMSA-Sweden är en ideell studentorganisation som arbetar med humanitära frågor, internationell förståelse, klinik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Blogg