Vilka är vi?

IFMSA-Sweden är en ideell studentorganisation som arbetar lokalt, nationellt och globalt med humanitära frågor, internationell förståelse, klinik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter och fred, folkhälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Blogg