Välkommen till IFMSA-Sweden

IFMSA-Sweden är en ideell student-organisation som arbetar med humanitära frågor, internationell förståelse, klinik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa samt reproduktiv hälsa.

Blogg