Home Blog

Ansök till IFMSA-Swedens styrelse 2022!

0
Nu kan du söka till den nationella styrelsen för verksamhetsåret 2022!
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav, det viktiga är att du brinner för arbetet och föreningen. Det finns ingenting att förlora så tveka inte! Alla medlemmar är välkomna att söka.
Sista dag för ansökan är 18:e oktober 2021, 23:59. Ni kan givetvis söka flera poster, och vi önskar i sådant fall en ansökan per post. Valberedningen kommer fortlöpande att kontakta sökande för eventuella ytterligare frågor. Styrelsen för verksamhetsåret 2020 väljs under IFMSA-Swedens nästa nationella helg, 18-20 oktober.

Kandidaturer

  • Ansök via denna länk: 

Nomineringar

Nominera en kandidat med följande:
  • Kandidatens kontaktuppgifter – Namn, telefon, e-post
  • Tilltänkt post
Maila till [email protected]!

Nedanstående poster utlyses:

Ordförande
Ordförande är organisationens ansikte utåt och sitter på det yttersta ansvaret för föreningen. Denne har överblick över hela organisationen på både lokal, nationell och internationell nivå. Ordföranden representerar även IFMSA-Sweden gentemot myndigheter och föreningar. Hen koordinerar och håller kontinuerlig kontakt med övriga styrelseledamöter, samordnar och leder styrelsemöten, samtidigt som hen blickar framåt och ser över föreningens riktning och övergripande mål. Alltså en hel del ledarskap, samordning och strategisk tänkande och planerande. En gedigen erfarenhet i föreningen förväntas!
Kontakt: [email protected]

VPI – Vice ordförande för interna frågor
VPI jobbar tätt med ordförande men har framför allt fokus på kontakten med lokalordföranden – att koordinera deras behov, hjälpa till med frågor och osäkerheter är ett stort inslag i arbetet. Du är också spindeln i nätet under planeringen för nationella helger, där du äntligen får träffa den förening du vårdar! Erfarenhet av lokalt styrelseengagemang är meriterande.
Kontakt: [email protected]

VPE – Vice ordförande för externa frågor

För dig som vill representera IFMSA-Sweden under nationella externa möten. Du ansvarar för att IFMSA-Swedens medlemmars åsikter förs fram i olika sammanhang, till exempel gentemot ungdomsorganisationer och global-hälsa-aktörer i Sverige. En hög grad av social förmåga och policyintresse är därför meriterande.
VPE-posten innefattade tidigare även representation av IFMSA-Sweden internationellt, men detta täcks fr.o.m. denna styrelse av VPIA och VPE är därmed endast ansvarig för representation nationellt. 

VPIA – Vice ordförande för internationella frågor

Brinner du för internationellt samarbete? Då är denna post perfekt för dig! VPIA ansvarar för IFMSA-Swedens kontakt och samarbete med övriga medlemsorganisationer i den internationella IFMSA-federationen. Hen leder även vårt deltagande i plenum under internationella möten och ansvarar för att internationella IFMSA-möjligheter når ut till föreningens medlemmar. Tidigare deltaganden på GA, EuRegMe och FINO är meriterande. 

Kontakt: [email protected]

Generalsekreterare
Ansvarar för kontakten med våra huvudsponsorer, agerar sekreterare under styrelsemöten och bistår ordföranden i många frågor. Sammanställer varje månad de projektansökningar som kommit in, samt hjälper projekt med diverse frågor. En spännande post där överlämningen ger dig det mesta!
Kontakt: [email protected]

Kassör
Kassören är ytterst ansvarig för IFMSA-Swedens ekonomiska förehavanden, sponsansökningar, samt bokslut. Som kassör jobbar du i tätt samarbete med generalsekretaren och ordföranden för att hålla koll på föreningens aktiviteter. Genom denna kontakt, och din inblick i föreningens ekonomi, får du ett unikt perspektiv på vår verksamhet. Det är en utvecklande post, där en hög grad av integritet och personligt ansvar förutsätts.
Kontakt: [email protected] 

NEO-in – National exchange officer för inkommande studenter
Ansvarig för IFMSA-Swedens praktikutbytesverksamhet rörande de utlänska studenter som kommer till Sverige på kliniska utbyten. NEO-ins huvuduppgift är att samordna utbytet m.h.a. de lokalt utbytesansvariga, detta inkluderar uppgifter så som att se till alla lokala utbytesansvariga har information och hjälp för att ta emot studenter, samt skicka ut Invitation Letters och Card of Aceptance till inkommande studenter. NEO-in jobbar tätt med övriga tre nationellla utbytesansvariga poster och har stor del i det internationella arbetet, då detta är av stor vikt för arbetet runt utbytet. Under de nationella mötena är det de båda NEOs ansvar att planera och hålla i ett program för deltagarna samt delta på styrelsemöten och representera denna. De ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå. 

Kontakt: [email protected]

NEO-out – National exchange officer för utgående studenter
Ansvarar för svenska studenter som reser till andra länder på kliniska utbyten med IFMSA-Sweden. NEO-out jobbar med att annonsera ut utbytesplatserna, och fördela till de som ansökt om ett utbyte. När posterna fördelats är det NEO-outs ansvar att all kommunikation mellan studenterna och värdländerna fungerar på ett bra sätt. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om! Under de nationella mötena är det de båda NEOs ansvar att planera och hålla i ett program för gruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. De ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå. 

Kontakt: [email protected]

NORE-out – National officer on research exchange för utgående studenter

Ansvarar för IFMSA-Swedens forskningsutbytesverksamhet rörande de studenter som reser ut från Sverige på utbyte. NORE-out jobbar med att annonsera ut utbytesplatserna och fördela till de som ansökt om ett utbyte. När posterna fördelats är det NORE-outs ansvar att all kommunikation mellan studenterna och värdländerna fungerar på ett bra sätt. Det innebär allt från att svara på nervösa frågor från studenter som skall resa ut från Sverige, till att själv åka iväg på General Assembly i augusti för att skriva utbyteskontrakt. En otrolig upplevelse att vara med om! Under de nationella mötena är det de båda NOREs ansvar att planera och hålla i ett program för gruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. De ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå. 

Kontakt: [email protected]

NORE-in – National officer on research exchange för inkommande studenter

Ansvarig för IFMSA-Swedens forskningsutbytesverksamhet rörande de utlänska studenter som kommer till Sverige på forskarutbyten. NORE-ins huvuduppgift är att samordna utbytet m.h.a. de lokalt utbytesansvariga, detta inkluderar uppgifter såsom att se till alla lokala utbytesansvariga har information och hjälp för att ta emot studenter, samt skicka ut Invitation Letters och Card of Aceptance till inkommande studenter. NORE-in jobbar tätt med övriga tre nationellla utbytesansvariga poster och har stor del i det internationella arbetet, då detta är av stor vikt för arbetet runt utbytet. Under de nationella mötena är det de båda NOREs ansvar att planera och hålla i ett program för deltagarna samt delta på styrelsemöten och representera denna. De ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå. 

Kontakt: [email protected]

NPO – National public health officer
Posten för dig som tycker folkhälsa bland det viktigaste som finns! NPO har en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Du stödjer projekten inom folkhälsa i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för Folkhälsogruppens tid under nationella helger. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Kontakt: [email protected]

NORA – National officer on reproductive health including HIV/AIDS
Posten för dig som brinner för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter! NORA ansvarar för våra projekt som berör reproduktiv och sexuell hälsa, d.v.s. Kärleksakuten, Genusgruppen, Maama Projektet och AIDS-loppet. NORAs uppgift är att stötta projekten som finns inom gruppen samt att driva utvecklingen framåt, genom att exempelvis uppmuntra lokalorterna till uppstart av nya projekt. NORA ska ha en aktiv kommunikation med lokalansvariga på de olika orterna samt personer som ansvarar för de enskilda projekten. Under de nationella mötena är det NORAs ansvar att planera och hålla i ett program för gruppen samt delta på styrelsemöten och representera denna. NORA ska även hålla sig uppdaterad på det arbete som sker internationellt och föra det ner till nationell och lokal nivå.Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Kontakt: [email protected]

NORP – National Officer on human right and peace
Posten för dig som tycker mänskliga rättigheter och fredsfrågor är bland det viktigaste som finns! Du stödjer projekten inom MR-frågor i Sverige, inspirerar och hjälper till med att nya projekt startas, samt ansvarar för gruppens tid under nationella helger. Ansvaret inkluderar stödjande av bland annat lokalortsprojekten LIVH, Katastrofmedicin och Vård för alla. Utöver det är du en del av det allmänna styrelsearbetet och engagerar dig där du så finner lämpligt.
Kontakt: [email protected]

NOC – National officer on capacity-building (Trainingansvarig)
För dig som brinner för vidareutveckling! När någon efterfrågar en training har du koll på vilka trainers vi har, samt vad som kan erbjudas. Du stimulerar även till nya trainings, och underlättar för medlemmar att själva utbilda sig. Att själv vara trainer är meriterande.
Kontakt: [email protected]

Media- och PR-ansvarig

Brinner du för att sprida ordet om IFMSA-Swedens arbete och tycker att det är kul med design och PR? Då är posten som medieansvarig något för dig. Till vardags kommer du hålla koll på IFMSA-Swedens kanaler på sociala medier och ansvara för att information om IFMSA-Swedens arbete och evenemng kommer ut till våra medlemmar  – hur du gör det, är helt upp till dig. Du har även ansvar för hemsidan och medlemsregistret. Under nationella helger använder du föreningskameran till att fotografera och hålla instagram/twitter/allmän pepp igång. Du vet inte hur man fotar, men vet hur man delegerar? Bra! Då är problemet löst.

Kontakt: [email protected] 

Valberedning
Du har en god kännedom om föreningsengagemang på styrelsenivå och vet hur arbetet ofta kan te sig. Du tycker om att göra komplexa bedömningar och har en god översikt över föreningen för att kunna välja den bästa styrelse föreningen kan få. Du arbetar under augusti till och med oktober, vilket är perioden innan valmötet. Under den tiden kommer du utlysa val till nationella poster, valbereda sökande och lämna ett förslag till Fullmäktige.
Kontakt: [email protected]

Verksamhetsrevisor
Du är en gammal veteran i föreningen som är på väg att fasa ut ditt engagemang, men inte riktigt vill släppa taget än. Du är en av två som tillsammans granskar vad nationella styrelsen haft för sig under året, går igenom budget och rapporter och försäkrar er om att verksamheten inte avviker från föreningens syfte. Posten innebär inget kontinuerligt engagemang under året, utan den prestation som skall åstadkommas är en analys av styrelsens halvårsrapoprt under sommaren, samt skriva revisionsrapport inför Fullmäktige i februari, då ni framställer er rapport till fullmäktige och rekommenderar ansvarsfrihet eller ej. Utöver detta står ni till föreningens förfogande vid svåra beslut där styrelsen kan uppfatta sig behöva extern rådgivning av erfarna föreningsmänniskor. Ett trevligt sätt att avsluta sitt engagemang på, men förutsätter gammalt engagemang i föreningen.
Kontakt: [email protected]

Ytterligare information om posterna

  • Mer information om styrelseposterna kan du finna i stadgeinstruktionerna (goo.gl/5YpL4O) § 5.3.
  • Vid funderingar kontakta valberedningen eller nuvarande styrelse
  • Maila till [email protected]
  • Alla frågor är bra frågor!

Lycka till!

Ansökan till nästa nordiska IFMSA-möte (FINO) har öppnat!

0
Ansökan till nästa nordiska IFMSA-möte (FINO) har öppnat!
FINO är IFMSAs nordiska mötesforum. Här möts deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island under 4 dagar för att stötas och blötas, inspireras och umgås. Mötet hålls i år i Oslo, Norge 4-7 november. Självklart kommer Sverige vara på plats!
På FINO arbetar representanter för våra arbetsgrupper med att förbättra sina projekt och utbyta erfarenheter de nordiska länderna emellan. I år kommer mötestemat vara “The future of medicine”.
Vi uppmanar er att söka, ny som gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Ansökningarna kommer att granskas av en valgrupp, och rangordnas bland annat med avseende på tidigare engagemang och personliga mål med mötet. Valgruppen försöker också tillsätta en delegation med en jämn spridning mellan lokalorterna.
Deltagaravgiften är 620 kr. I avgiften ingår, förutom själva programmet, även boende, mat och sociala events.
Ansöka gör du genom att fylla i detta formulär: https://forms.gle/2gjEEDkowxcHhf89A senast 18/9 23:59!
För frågor om FINO eller annat internationellt engagemang, kontakta [email protected].

Blogginlägg från MM21

Ordlista:
GA = General Assembly, IFMSA:s internationella möte som hålls i mars (MM)
och augusti (AM) varje år.
OGA = Online General Assembly
MM21 = March Meeting 2021.
NMO = National Membership Organisation, t.ex. IFMSA-Sweden eller NMSA-
Norway.

Det digitala marsmötet 2021, först planerat till Nordmakedonien, gick av
stapeln 26 februari till 14 mars. Det var federationens andra digitala GA efter
AM20 som skulle varit i Panama. Mer information finns i rapporten!

När en normalt åker på GA är det som en del av ett taggat och inspirerat
IFMSA-Sweden-gäng. Resan går till någon spännande plats som är full av
studenter från hela världen, där många har intressen som liknar ens egna.
Veckan som följer är en intensiv upplevelse med IFMSA från morgon till sen
kväll (eller tidig morgon), stor och stark gemenskap, häftiga möten och
minnen för livet. Många deltar även på sociala aktiviteter några dagar före
och efter mötet och får därmed uppleva en del av värdlandet.
Eller ja, det har jag i alla fall läst i tidigare blogginlägg. MM21 anordnades
digitalt som OGA och att säga att vi i delegationen fick en annorlunda
upplevelse vore ett understatement. Som bekant är annorlunda dock inte
synonymt med tråkig!

”Vi” i den svenska delegationen var 12 medlemmar från IFMSA-Sweden med
alla lokalorter och arbetsgrupper representerade. Mängden av erfarenhet var
blandad och rutinen som Adeleine, Chantal och Elin bidrog med (15+ GA:n
sammanlagt?) var ovärderlig, inte minst när vi andra vilset snurrade runt
bland kandidaturer, rapporter, policydokument i ändlösa Drive-mappar.
Liksom marsmötets övriga deltagare ställdes vi inför utmaningen att vår
vardag skulle rulla på samtidigt som mötet pågick. För flera av oss kom det
att innebära ständiga krockar med obligatoriska seminarier och VFU. Vi
gjorde dock, som en alltid får göra, det bästa av situationen och pusslade
med vem som skulle delta var, läste kandidaturer i förväg och satt på NMO-
hour från fikarum, bland annat.

I mötets digitala centrum fanns Discord-servern, snyggt sammansatt av det
internationella teamet med olika kanaler för arbetsgrupper, sociala event och
en kanal helt avsatt för memes (enligt uppgift från meme-kännare i
delegationen varierade meme-kvaliteten från "riktigt vassa" till ”meh”).
Entusiasmen i de olika Discord-kanalerna var slående och en stor anledning till att OGA upplevdes så kul som det ändå gjorde. Kreativiteten som det
internationella teamet och olika NMOs tog sig an mötet med imponerade, det
gäller inte minst den digitala utställningshallen, mer eller mindre
professionellt sammansatta videor och en uppsjö av virtuella bakgrunder till
Zoom.

26 februari var mötets startdatum. Dagen innehöll plenumsimulering (läs:
test av teknik) och Presidents' sessions, där materialet inför plenum var uppe
för diskussion. Det mönstret fortsatte sedan i vanlig ordning genom hela
mötet – rapporter, inval, policydokument och annat diskuterades igenom på
Presidents' sessions och beslutades sedan formellt om i plenum. Med fler
artiga "thank you for that" än möjligt att räkna gick diskussionerna ändå
någorlunda smidigt, det märks att det finns en etablerad struktur för att
möten ska vara effektiva. Bland svajiga uppkopplingar och robotröster sände
jag dock flera gånger en tacksam tanke till det stabila svenska fibernätet,
uppskattar det alldeles för sällan!

Dag två fortsatte diskussionerna, det hölls ett evenemang för Speed
Networking och SCORA var första arbetsgrupp ut att hålla sitt eget plenum.
På det sättet rullade marsmötet sedan på under de resterande två veckorna.
Presidents' sessions och plenum fortsatte, arbetsgrupperna hade sitt och här
och där hölls sociala aktiviteter som Game Night, Powerpoint Party och Meme
Challenge. De olika aktiviteterna beskrivs mer i OGA-rapporten.

Vid fyra tillfällen hade delegationen NMO hour, alltså tid avsatt för diskussion
om aktiviteter som varit och för att prata ihop oss om röstning inför plenum.
Allt eftersom vi tog oss igenom kandidaturer och annat, tröttheten steg och
flummigheten och skratten med den så kunde jag inte låta bli att tänka på
hur kul det hade varit att åka till Nordmakedonien och delta i ett fysiskt GA
ihop. Själva resan, alla aktiviteter… kort sagt är vi nog många som är lite
sorgsna över att det omtalade läget inte tillät ett fysiskt evenemang.
Men, som det hurtiga svenska ordspråket lyder – intet ont som inte för något
gott med sig! Studenter, framför allt från låginkomstländer, som normalt inte
har ekonomisk möjlighet att delta i GA kunde nu koppla upp sig och vara
med. Att vara i samma Zoom-rum som deltagare från Honduras, Tadjikistan,
Zimbabwe och över 100 andra länder var minst sagt häftigt och gav känsla
av gemenskap och samhörighet trots vitt skilda förutsättningar.

Skillnader i förutsättningar, ja. Vid flera tillfällen satt jag i Zoom-rum
tillsammans med många i ungefär samma ålder, som läser ungefär samma
saker och som tycker det är ungefär lika kul med biokemi som jag – listan
med likheter kan göras lång. Det som slog mig var att listan med hur våra
förutsättningar skiljer också kan göras väldigt lång. I Zoom-rummet satt
studenter från länder där en vanlig Kärleksakut-föreläsning medför risk för fängelse, där korruption inte hotar systemet utan är systemet och där ideellt
engagemang är allt annat än uppmuntrat från staten. Mitt bland
diskussionerna blev jag tacksam över chansen att få någon typ av förståelse
för hur otroligt olika världar vi lever i, trots att några timmars flygresa är det
enda som fysiskt står oss emellan. Nyttiga perspektiv minst sagt!
Här någonstans landar min upplevelse av MM21 – mycket av det ett normalt
GA innebär saknades, men mycket fanns också där. Det gäller inte minst
känslan av hur stor och unik organisationen är. Hatten av till det
internationella teamet och alla NMOs som gjorde sitt bästa för att detta
annorlunda möte blev så bra som det blev!

Som avslut på det här blogginlägget är mitt starka intryck att IFMSA-
gemenskapen efter 70 år, trots pandemi och interna utmaningar, fortsätter
bidra till många häftiga upplevelser, vänskaper och lärdomar. Med ljuset i
covid-tunneln i sikte hoppas jag att nästa blogginlägg skrivs från ett fysiskt
möte och tackar för förtroendet att få representera föreningen på marsmötet
2021.

John Häll

Enkät om utbyte inför nästa säsong

Var skulle du vilja åka på utbyte?
Nu har du chansen att få påverka vilka länder Sverige ska ingå utbyteskontrakt med, inför kontraktskrivningen för nästa utbytessäsong på AM.
Utbytesgruppen har tillsammans skapat en enkät för att kolla intresset som finns hos oss medlemmar. Ta chansen att få påverka detta beslut. Ju fler som svarar desto bättre!
Deadline för att svara på enkäten är 1 juni.

Fyllnadsval till den nationella styrelsen

0

Kära medlemmar! 

Nu öppnar fyllnadsval till tre spännande poster i den nationella styrelsen; Nationellt ansvarig för kapacitetsbyggnad, Vice-ordförande för internationella frågor och Utbytesansvarig för inkommande forskarstudenter. 

Ansökan är öppen för alla medlemmar! Erfarenhet av lokalt engagemang och föreningsarbete är meriterande. Givetvis går det bra att söka flera poster. Vi önskar i sådant fall en ansökan per post.

Ansökan hittar du här

Ansökningsperioden är öppen fram till 18 april kl 23:59. Efter att valet är avslutat meddelas du oavsett med besked om resultat. Blir du vald kommer du efter en överlämningsperiod vara redo att sätta igång redan nu under våren!  Ni kan givetvis söka flera poster. Vi önskar i sådant fall en ansökan per post. 

Nedan följer en kort beskrivning av posterna; 

Nationellt ansvarig för kapacitetsbyggnad (NOC): För dig som brinner för vidareutveckling! När någon efterfrågar en training har du koll på vilka trainers vi har, samt vad som kan erbjudas. Du stimulerar även till nya trainings, och underlättar för medlemmar att själva utbilda sig. Att själv vara trainer är meriterande.

Nationell utbytesansvarig för inkommande forskarstudenter (NORE-in): NORE-in ansvarar för IFMSA-Swedens kontakt med utländska utbytesstudenter som planerar utbyte här i Sverige och våra utbytesanssvariga på lokalorterna. En väldigt stimulerande post där du lär dig mycket om andra kulturer och har kontakt med många människor! Du arbetar i ett team tillsammans med utbytesgruppen, där ni tillsammans utvecklar Sveriges utbytesverksamhet framåt. I denna roll får du möjlighet att hjälpa till att forma våra pre-departure trainings, fadderverksamheten och mycket mer. 

Vice-ordförande för internationella frågor (VPIA): Brinner du för internationellt samarbete? Då är denna post perfekt för dig! VPIA ansvarar för IFMSA-Swedens kontakt och samarbete med övriga medlemsorganisationer i den internationella IFMSA-federationen. Hen leder även vårt deltagande i plenum under internationella möten. Tidigare deltaganden på GA, EuRegMe och FINO är meriterande. 

Vid frågor eller nominering av kandidater, tveka inte att höra av dig till oss på [email protected] 

Välkommen med din ansökan! 

Hälsningar,

Valberedningen 2021 – Sara och Matilda

 

Delta i en internationell training

IFMSA:s europeiska region anordnar vårens första training, passa nu på att skicka in en ansökan. Som deltagare får du chansen att djupdyka och utveckla dina kunskaper inom ämnen såsom klimathälsa och hållbar utveckling. Under dessa 4 intensiva dagar träffar man, diskutera och utbyter erfarenheter med studenter från hela världen. För att delta krävs inga förkunskaper. De trainings som erbjuds i april är:

– YAS: Youth, Advocacy and the Sustainable Development Goals
– European Climate Change Advocates
– F(un)I(nteresting)In(formative)E(ngaging) Online Facilitation

Datum: 16-18 april och 23 april 2021
Plats: Online
Deadline för ansökan: 4 april 2021 23:59 GMT
Information & registrering: https://forms.gle/NAvc9Gt4KKY5M8sX7
Kostnad: Gratis

Om du har frågor angående eventet eller vill ha mer information om IFMSAs internationella trainings, kontakta [email protected]

Dokument för FUM-2021

0

Här kan ni ta del av alla FUM-dokument:

-FUM2021-

Bli en del av den svenska delegationen till digitala EuRegMe 2021! DEADLINE 31/1

Det finns ännu möjlighet att delta i den svenska delegationen till digitala EuRegME 2021, som i år hålls digitalt, den 23-27 april. Under EuRegMe träffas studenter från nästan alla europeiska länder för att diskutera frågor som t.ex. global hälsa, utbytesverksamheten, flyktingpolitik, psykisk ohälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och mänskliga rättigheter. Du som deltar får chansen att utbyta erfarenheter med studenter från Europa, lära dig mer om hur IFMSA fungerar och djupdyka i intressanta ämnen!

Vi uppmanar er att söka, ny som gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Ansökningarna kommer att granskas av en valgrupp, och rangordnas bland annat med avseende på tidigare engagemang och personliga mål med mötet. Valgruppen försöker också tillsätta en delegation med en jämn spridning mellan lokalorterna.

Ingen mötesavgift kommer krävas till det digitala mötet.

Ansökan görs via detta formulär: https://forms.gle/ag2AsL7VYk7ub5bV8

Deadline för att ansöka om en plats i delegationen till EuRegMe är söndag 31/1 kl 23.59.

Om du ansöker till mötet godtar du att vi lagrar dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan och ditt deltagande på mötet. Hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med GDPR och raderas efter mötet. Har du frågor kring föreningens arbete med GDPR kan du kontakta [email protected]

För frågor om EuRegMe och internationellt engagemang, kontakta [email protected]
Deadline för att ansöka om en plats i delegationen till EuRegMe är söndag 31/1 kl 23.59.

Om du ansöker till mötet godtar du att vi lagrar dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan och ditt deltagande på mötet. Hanteringen av personuppgifter sker i enlighet med GDPR och raderas efter mötet. Har du frågor kring föreningens arbete med GDPR kan du kontakta [email protected]a.se

Möjlighet att skicka in motion till FUM21

0

Nu har du möjlighet att skicka in motion till IFMSA-Sweden Årsmöte 2021. Fyll i nedanstående blankett och maila den till [email protected]

För att skicka in en motion måste du vara medlem i IFMSA-Sweden.

https://drive.google.com/file/d/1Lj0tV5U_abgkVTQIWeUBHSt3YGutY4ud/view?fbclid=IwAR0dwVGKDW6Gh1u1MVGeNs2TMfB6WfN2F9OXKFjKOq3Sp5f4B6fcRcVk5Pc

Restplatser till svenska delegationen till digitala IFMSA March Meeting 2021

MED ANLEDNING AV COVID-19:
-March Meeting 2021 kommer att ställas om till ett helt och hållet digitalt möte
-Vi följer rekommendationerna av Folkhälsomyndigheten och UD för att minska smittspridningen
-Beslutet grundar sig på nationella och internationella rekommendationer och/eller restriktioner

General Assembly (GA) är IFMSA:s största internationella mötesforum. Här möts deltagare från IFMSA:s över 130 medlemsorganisationer under en vecka för att utbyta erfarenheter, fatta beslut om IFMSA:s framtid, inspireras och umgås. Mötet kommer att genomföras digitalt. Mötet kommer att hållas utspritt mellan 26 februari och 14 mars, med olika datum beroende på arbetsgruppstillhörighet och eventuellt plenumdeltagande. I grunden gäller mötesdatumen 1-3 mars för samtliga arbetsgrupper, inklusive NMO Management sessions.

För specifika arbetsgrupper tillkommer mötestider i form av:
-26 feb – möte för arbetsgruppen för kliniska utbyten (SCOPE)
-7 mars – möte för arbetsgruppen för forskningsutbyten (SCORE)
-27 feb – möte för arbetsgruppen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SCORA)

Vänligen beakta din tillgänglighet vid val av arbetsgruppstillhörighet, senare i ansökningsformuläret.

OBS! Det krävs inte att den som ansöker är tillgänglig under hela perioden 26 feb – 14 mars!

Vi uppmanar er att söka, ny som gammal, oavsett tidigare erfarenhet. Ansökningarna kommer att granskas av en valgrupp, och rangordnas bland annat med avseende på tidigare engagemang och personliga mål med mötet. Valgruppen försöker också tillsätta en delegation med en jämn spridning mellan lokalorterna.

På GA arbetar representanter för våra arbetsgrupper med att förbättra sina projekt och sprida dem till nya länder. Stora beslut som berör hela federationen tas och nästa års internationella styrelse väljs. I enlighet med mötestemat hålls även föreläsningar och annat roligt. Allt detta varvas med det sociala programmet bestående av oslagbara fester (tidigare även i digitalt format på Zoom) och möjligheter att lära känna folk från hela världen.

Ingen mötesavgift kommer krävas till det digitala mötet. Visumansökan kommer ej heller vara aktuell.

-ANSÖK HÄR-

Deadline för att ansöka om restplatser är söndag 10/1 kl 23.59.

Mer information finns i denna invitation package: https://drive.google.com/file/d/1XOvynqOqwlXYrN5zADU_pGCVQU-npo11/view?usp=sharing

För frågor om GA och internationellt engagemang, kontakta [email protected]