Home Folkhälsa

Folkhälsa

SCOPH – Folkhälsa

Vi arbetar över hela världen för att alla ska kunna ha en god hälsa och tillgång till välfungerande sjukvård! Vi i SCOPH arbetar världen över med folkhälsofrågor som  psykisk ohälsa, klimatförändringar och hälsa, organdonation och så mycket mer.

Folkhälsa Grunden till Standing Committee on Public Health, arbetsgruppen för folkhälsa, lades redan 1952, då smittsamma sjukdomar som tuberkulos var ett globalt hot mot folkhälsan. Sedan dess har världsläget ändrats väldigt mycket och vi står inför en rad nya folkhälsoutmaningar som icke-smittsamma sjukdomar, en  åldrande befolkning och antimikrobiell resistens.

logo_scoph_rgb_billboard_small

Hur kan du engagera dig?

Tycker du också att det är viktigt att vårdstudenter engagerar sig för att förbättra folkhälsan? Som den framtida arbetskraften inom hälsa- och sjukvård, har vi ett stort inflytande. Genom SCOPH, får du chansen att odla ditt intresse inom folkhälsa, vare sig du har lust att göra det genom ett projekt, genom påverkansarbete eller genom att träffa andra folkhälsoentusiaster runt om i världen på internationella möten. Kanske finns det ett projekt på din lokalort som lockar dig lite extra? Eller har du hittat ett projekt som inte är aktivt på din ort, eller har du en egen idé om hur vi kan jobba för att förbättra människors förutsättningar för god hälsa? Hör av dig till NPO (National Public Health Officer) så kan vi hjälpas åt att starta igång det! Såklart, om du har några tankar eller frågor så är det bara att skicka ett mail.

Kontaktuppgifter

Nationellt
npo [at] ifmsa.se

För kontaktuppgifter till din lokalort, så skicka ett mail till npo [at] ifmsa.se