SCOPH – Folkhälsa

Grunden till Standing Committee on Public Health, arbetsgruppen för folkhälsa, lades redan 1952 då Standing Committee on Students’ Health (SCOSH) bildades. 10 år senare byttes namnet till Standing Committee on Health (SCOH), och efter ytterligare 20 år blev det SCOPH, som vi känner igen det idag. SCOPH arbetar för att främja den generella välbefinnandet i samhället genom att informera och utbilda, samtidigt som vi vill uppmärksamma både vårdstuderande och allmänheten på de globala utmaningarna som vi står inför. Vår vision: ”a healthy global society that is empowered through its knowledge, skills and opportunities to live a life of complete physical, mental and social well-being”.

logo_scoph_rgb_billboard_small

”Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att öka välbefinnandet och långsiktigt minska behoven av vård och omsorg.” – Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur kan du engagera dig?

Tycker du också att det är viktigt att vårdstudenter engagerar sig för att förbättra folkhälsan? Vi har trots allt väldigt mycket att säga till om, och det är dessutom väldigt lärorikt! Hittar du ett projekt som låter intressant är det bara att kontakta den som är ansvarig på din studieort. Är projektet inte aktivt kan vi hjälpas åt att starta igång det igen, och om du har någon annan idé för hur vi kan förbättra människors förutsättningar för en god hälsa finns inga hinder för att börja med ett nytt projekt. Det finns ju också möjlighet till internationella projekt och samarbeten! Tveka inte att höra av dig om du har frågor, idéer eller synpunkter, antingen till någon lokalt ansvarig, eller till någon ”National Officer on Public Health” (NPO)!

Kontaktuppgifter

Nationellt ansvariga för SCOPH (NPO)
Linus Kullänger – npo@ifmsa.se

Nationellt ansvarig för IIMC
Caroline Olsson & Emelie Looft – iimc@ifmsa.se

Kontaktuppgifter

Göteborg
Nallesjukhuset – nallesjukhuset.goteborg@ifmsa.se
Peruprojektet – seperu@ifmsa.se

Linköping
Nallesjukhuset
nalle.linkoping@ifmsa.se

Norr
norr@ifmsa.se

Skåne
Nallesjukhuset
nalle.lund@ifmsa.se

Stockholm
SCOPH och Nallesjukhuset
lpo.stockholm@ifmsa.se

Uppsala
SCOPH och Nallesjukhuset
scoph.uppsala@ifmsa.se

Örebro
SCOPH och Nallesjukhuset
scoph.orebro@ifmsa.se