SCORA – Sexuell & Reproduktiv Hälsa och Rättigheter

SCORA, Reproduktiv Hälsa och AIDS, är en av IFMSA:s sex kommittéer. Vi arbetar över hela världen för att öka medvetenheten kring reproduktiv hälsa och rättigheter och relaterade ämnen som sexualitet och genus, inklusive AIDS.

Kommittén grundades 1992 på grund av det oroande stigande antalet människor som levde med HIV/AIDS och den starka viljan hos läkarstudenter att delta i arbetet för att förebygga spridningen av HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Åren har gått och arbetet har idag vidgats till att även täcka andra relaterade ämnen som reproduktiv hälsa och rättigheter.

SCORA:s aktiviteter berör ämnen som att främja hälsosamma sexuella och reproduktiva beteenden, förebyggande arbete mot HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar, korrekt användande av preventivmedel och rätten till abort och adekvat mödravård. Vi arbetar också med reproduktiva rättigheter, exempelvis rörande de hinder HBT-personer ställs inför, och andra jämställdhetsfrågor som kvinnors rätt i samhället, kvinnlig könsstympning, våldtäckt som krigsföring och våld mot kvinnor.

logo_scora_rgb_billboard_small