Home Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter

Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter

SCORA – Sexuell & Reproduktiv Hälsa och Rättigheter

SCORA, Reproduktiv Hälsa och AIDS, är en av IFMSA:s sex kommittéer. Vi arbetar över hela världen för att öka medvetenheten kring reproduktiv hälsa och rättigheter och relaterade ämnen som sexualitet och genus, inklusive AIDS.

Kommittén grundades 1992 på grund av det oroande stigande antalet människor som levde med HIV/AIDS och den starka viljan hos läkarstudenter att delta i arbetet för att förebygga spridningen av HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Åren har gått och arbetet har idag vidgats till att även täcka andra relaterade ämnen som reproduktiv hälsa och rättigheter.

logo_scora_rgb_billboard_small

Hur kan du engagera dig?

SCORA:s aktiviteter berör ämnen som att främja hälsosamma sexuella och reproduktiva beteenden, förebyggande arbete mot HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar, korrekt användande av preventivmedel och rätten till abort och adekvat mödravård. Vi arbetar också med reproduktiva rättigheter, exempelvis rörande de hinder HBT-personer ställs inför, och andra jämställdhetsfrågor som kvinnors rätt i samhället, kvinnlig könsstympning, våldtäkt som krigsföring och våld mot kvinnor.

Vi har även en facebookgrupp som du kan gå med i för att få kontakt med andra SCORA-aktiva samt få information om nationella och internationella möjligheter inom SCORA.

Kontaktuppgifter

Nationellt
nora [at] ifmsa.se

Göteborg
lora.goteborg [a] ifmsa.se

Linköping
lora.linkoping [a] ifmsa.se

Norr
lora.norr [a] ifmsa.se

Skåne
lora.skane [a] ifmsa.se

Stockholm
lora.stockholm [a] ifmsa.se

Uppsala
lora.uppsala [a] ifmsa.se

Örebro
lora.orebro [a] ifmsa.se