Home Mänskliga Rättigheter och Fred

Mänskliga Rättigheter och Fred

SCORP – Mänskliga Rättigheter och Fred

Utgångspunkten för arbetsgruppen för Mänskliga Rättigheter och Fred (SCORP – Standing Committee on Human Rights and Peace) har sedan starten 1983 varit att uppmärksamma och förbättra situationen för flyktingar runt om i världen. För att kunna förändra saker långsiktigt och från grunden så handlar en stor del av vårt arbete om att verka för implementeringen av de mänskliga rättigheterna, vilket tillsammans med konfliktprevention är en förutsättning för att våra humanitära insatser ska betyda något mer än en kortsiktig symptomlindring.

Vi inom SCORP vill arbeta för ett rättvisare och mer solidariskt samhälle, mot alla former av förtryck, ekonomiska och sociala orättvisor, rasism och sexism – i Sverige och i världen. Vi vill ta vara på det brinnande samhällsengagemang som finns hos många vårdstudenter och utnyttja det till att förändra världen!

“Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande, inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och nödvändiga sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omständigheter utanför hans eller hennes kontroll.” – Artikel 25.1, FN’s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

logo_scorp_rgb_billboard_small

Hur kan du engagera dig?

SCORP är i ständigt behov av nya volontärer som brinner för mänskliga rättigheter och rättvisefrågor! Vill du vara med och ta fram en kampanj som ska belysa den svenska migrationspolitikens katastrofala konsekvenser för människors hälsa? Vill du skriva debattartiklar, åka till Almedalen, anordna demonstrationer? Vill du arbeta praktiskt på en klinik som erbjuder vård till människor som den offentliga vården inte tar emot? Eller dela med dig av de kunskaper om hälsa och vård du har och samtidigt lära dig mer om andra människors förståelse av dessa frågor? Vill du ta ett steg till och arbeta med SCORPs frågor på en internationell nivå? Har du en idé på ett projekt som SCORP borde starta, ett förslag på hur vi kan göra vårt arbete ännu bättre, eller en fråga som du brinner särskilt mycket för och som du tycker att vi har försummat? Tveka inte att höra av dig, antingen till din lokale SCORP-ansvarige eller till de nationellt ansvariga för SCORP.

Vill du ha lite inspiration från SCORPions världen över? Spana in denna sida!

Kontaktuppgifter

Nationellt
[email protected]

Linköping
[email protected]

Stockholm
[email protected]

Uppsala
[email protected]

Örebro
[email protected]